0 رای   - 

کتاب اگر جوان بودم دکتر هلاکویی

کتاب اگر جوان بودم (If I were young) آیا انسان وقتی‌که حرفی می‌زند باید خودش عمل کند و یا اگر حرفی می‌زند و عمل نمی‌کند باید بگوییم تو چنین و چنان هستی؟ این نظریه درست بوده است به دلیل این‌که در طول تاریخ مردم نمی‌دانستند و مردم راهی برای اثبات و رد مطالب و موضوع‌ها نداشتند و ما نمی‌دانستیم کسی‌که حرفی به ما می‌زند، حرفش درست یا غلط است ...
موجود
تومان 35,000

ارسال رایگان
ارسال رایگان
سفارشات بیش از 199 هزار تومان
پرداخت در محل
پرداخت در محل
تمام استان های کشور
ضمانت اصل بودن
ضمانت اصل بودن
ضمانت اصل بودن تمامی محصولات
 ضمانت تعویض
ضمانت تعویض
24 ساعت ضمانت تعویض درصورت معیوب بودن

فهرست این مجموعه

فصل1  اگر جوان بودم چه میکردم؟(If I were young)

آیا انسان وقتی که حرفی می­زند باید خودش هم عمل کند؟!

آیا در مورد بچه­ها نیز چنین است؟

آیا در مورد افراد بزرگسال نیز چنین است؟

اگـر کسی آمد به شما حرفی زد که غلط و بد و خطرنـاک بـود و

خودش آن‌را انجام داد شما چه می­کنید؟

در طولِ تاریخ چیزی به اسم جوانی وجود نداشته است.

تقسیم­بندی سنین و عناوین سنی

خانم­ها شش گروه می­باشند.

گـروه اول که در جـامعه خیلی پذیرفته شده است مادر و مقدس است

 (Mother and Holy)

گروه دوم مدیر و مدبر یعنی اداره کننده هستند.

گروه سوم معشوق و معشوقه است.

گروه چهارم ترکیبی از این سه نوع هستند.

گروه پنجم یک ضعیفه است.

گـروه ششم خانم­هایی هستند که طـرفدار (مکتب فـمنیسم) می­باشند و

دشمن مردان

± مهم این است که شما در چه خانواده‌ای متولد شده‌اید.

اگر شما فرزند اول هستید.

اگر شما فرزند دوم هستید.

اگر هر دو فرزند اول هستید.

فصل 2 ) اگر جوان بودیم چه می‌کردیم؟ شما که جوان هستید یا     

از 39 سالگی گذشته‌اید چگونه می‌توانید به خودتان نگاه کنید     

اعتماد به­ نفس (Confidence)

خواستن، آفریدن است.

همه­ی آدم­های معتاد دو مشخصه دارند.

حرمت نفس (Self-Esteem) من، منم و تو، تویی

پوست روانی (Psychological Skin)

ما باید به عنوان دوا و دکتر عمل کنیم نه به عنوان همدرد.

متهم کردن جوانان به بی‌احساسی و بی‌عاطفه بودن

رسیدن به مرحله برابری (We are Equal)

در فرهنگی که حرمت نفس نیست همیشه مقایسه هست.

روزی که شما حرمت نفس دارید، دو چیز دیگر نیز دارید.

خودتان را خوب می­دانید یا این‌که خودتان را خوب دانستید.

باور به این‌که من خواستنی و دوست داشتنی­ام.

در اثر حرمت نفس دو حالت در شما از بین می­رود.

اضطراب و نگرانی (Phobia)

شرم و خجالت (Toxic Shame)

خود دوستی (Self-Love)

خودناپسندی

 معمولا مردم را سه گونه می­توان دید--------------------------- 50

 اگــر شما مسئله حـرمت نفس و اعتماد به ­نفس را حـل نکنید دو

 مسئله دیگر شما را تهدید می­کند.----------------------------- 51

دچار احساس گناه و تقصیر (Guilt) یا سرزنش (Blame) می­شوید.---- 51

 احساس حقارت (Inferiority)---------------------------------- 52

 وقـتی به سـن جـوانی مـی­رسید گـرفتار پنج نقـش مـتفاوت

 می­شوید.----------------------------------------------------- 52

 آدم گوشه نشین و عزلت طلبی خواهید شد (Isolated)------------- 52

 عشرت طلب خواهید شد----------------------------------------- 52

 دنبال ثروت خواهید رفت.---------------------------------------- 53

 به دنبال کسب قدرت خواهید رفت (Power)---------------------- 53

 به دنبال کسب شهرت خواهید رفت (Fame)----------------------- 53

 در دوره نـوجوانی و جـوانی بـاید مـواظب این بود کـه موفقیت

 با اولین قدم آغاز می­شود-------------------------------------- 54

 برخی از کارها یک دفعه­اش هم فاجعه است---------------------- 55

 خودتان را گرفتار عادت نکنید (Habit)------------------------- 56

 بدتر از عادت، اعتیاد است. دو نوع اعتیاد داریم.--------------------- 57

 اعتیاد منفی-اعتیاد مثبت---------------------------------------- 57

 اعتیاد مذهبی-------------------------------------------------- 58

 اعتیاد به توجه به بدن و اندام------------------------------------- 58

 به دنبال مُد نروید--------------------------------------------- 59

 آیا همرنگ جماعت شدن درست است؟!------------------------ 60

 هر فردی دو عامل برای سلامت روانی دارد (Mental)----------- 62

 مثلث رحمت--------------------------------------------------- 62

 مثلث زحمت و نکبت-------------------------------------------- 62

 مواظب چهار موضوع باشید------------------------------------ 64

 منتظر نباشید کسی برایتان کاری کند.----------------------------- 64

 مضطرب نمانید.------------------------------------------------ 65

 هدف داشته باشید.-------------------------------------------- 65

 استراتژی برای هدف (نقشه، برنامه و زمان) (Map,Plan,Time)------ 66

 هـنگامی‌کــه یـک چـیزی بــرای شـما هــدف است، قــرار است هـدف

اول شما باشد.-------------------------------------------------- 66

 هدف وسیله نیست.--------------------------------------------- 67

 گرفتاری قرن ما به جای بودن و شدن، داشتن است.---------- 69

 آیا احساسی بودن درست است؟------------------------ 72

 هدف باید سه جنبه داشته باشد.----------------------- 72

 بهترین راه رسیدن به هدف------------------------------------ 73

 در زندگی‌تان هدف‌ها را مشخص کنید.-------------------------- 74

 بـعد از 18 سالگـی وظـیفه داریـم کــه اشـکالات و اشـتباهاتِ

خودمان را حل کنیم.-------------------------------- 75

 تمام گذشته‌‌یِ ما هیچ جا وجود ندارد جز در مغز ما.---------- 75

 حمام روانی-------------------------------------- 76

 ما اصولا موجودی هستیم که در زندان متولد می­­شویم.-------- 76

 آزمون­های هوشی که وجود دارد را انجام دهید.------------- 77

 تست شخصیت (MMPI)---------------------------- 78

 تست (Vocational) استعداد و تـوانایی شـما را در کار و تحصیل

 نشان می­دهد.------------------------------------ 78

 توجه به جهان­بینی، احساسات و عواطف خودمان------------ 79

 در بزرگسالی باید دو کار را انجام داد--------------------- 80

 احساسات و عواطف را چک کنیم (My Feeling and Emotion)--- 80

 تمام جهان­بینی و نظام باورها و اعتقاداتمان را ارزیابی کنیم.----------- 81

 تفاوت ایدئولوژی و آرمان---------------------------- 82

 اخلاق (Morality)--------------------------------- 85

 فراموش نشود که ما کالا نیستیم (We are Human being)-------- 85

 ما هدفیم نه وسیله--------------------------------- 86

 وقتی که من هدف دارم جهت پیدا می­کنم (Direction)------------ 87

 سـه خطر در جوانی ما را تهدید می­کند کـه خوبند ولی در جوانی

می­تواند خطرناک باشد.------------------------------ 88

 1- اولین خطر مذهب 2-دومین خطر سیاست 3-سومین خطر

فلسفه------------------------------------------ 88

 در مقابـل فلسـفه و مـذهب و سیاست در حقیقـت دو چیز دیـگر

وجود دارد: علم و هنر------------------------------- 91

 رشد سلول‌های مغزی به واسطه‌ی دو عامل---------------- 93

 ورزش--------------------------------------------------------- 93

 موضوع هنر، زیبایی ذاتی دارد.------------------------- 94

 زیبایی اصول دارد که این اصول شناخته­ شده است.------------------ 95

 خلق زیبایی---------------------------------------------------- 95

 زیبـایی اصـولی دارد مـانند: اصـولی در ظاهر شما، اصولی در آرایش شما،

اصولی در پوشش شما-------------------------------------------- 96

 مشکل «بو»--------------------------------------------------- 97

 اگـر آقایان آشـپزی را یـاد بـگیرند خـوب اسـت و فـکر نکنید که این یک

 کار زنانه است.-------------------------------------------------- 99

 خوابتان را نیز مرتب کنید.---------------------------------------- 99

 تغذیه درستی داشته باشید.-------------------------------------- 100

 مراجعه به دکتر دندانپزشک­تان----------------------------------- 100

 ارتباطات و رابطه با «دوستان»------------------------- 100

 زندگی بسیار سخت و مشکل است.---------------------- 102

 چند سوء تفاهم وجود دارد که در میان افراد دیده می­شود.----- 103

 اینجا و در حال زندگی کن (Here and Now)-------------------- 103

 ضرورت زمان و مکان-------------------------------------------- 105

 مشکلات مهاجران---------------------------------------------- 106

 ما در دنیایی هستیم که قـرار است خطـرناک زنـدگی کنیم و این زنـدگی

بدون خطر و بدون ریسک به جایی نمی­رسد.------------------------ 107

 اشتباه و شکست---------------------------------- 108

 نظر، حرف،  عقیده‌ و فکر مردم------------------------ 109

 بسیاری از ما به دنبال هیجان و شور و شوق هستیم.------------------ 110

 در زندگی­تان دنبال «مقایسه» نروید.------------------------------- 113

 بعضی از شما خشمگین هستید.----------------------------------- 114

 مـوضوعِ خـوانـدن بـه قول یکی از اسـاتید ( در کــودکی بــاید خـواندن،

 یـاد گــرفت و در جوانی باید خواند، تا یاد گرفت)------------------- 116

 موضوعِ بسیار مهم، «وقت و زمان»---------------------- 120

 وقتی که کار مهم و فوری است چهار حالت به دست می­آید.---- 124

 کاری است که هم مهم و هم فوری است.--------------------------- 124

 کاری که نه مهم است نه فوری------------------------------------ 125

 کاری که فوری است ولی مهم نیست------------------------------- 125

 کاری که مهم است اما فوری نیست-------------------------------- 125

 با توجه به چهار حالت، آدم سالم چه می­کند؟----------------------- 125

 موضوع و مسئله­ی رشته تحصیل و کار------------------- 126

 به رشـته­ای کـه می­خواهید انتخاب کنید بــر اسـاس ویـژگی­های

روانی و شخصیتی توجه داشته باشید.-------------------- 129

 مسئله­ی ازدواج----------------------------------- 136

 آدم سالمی که آسیب­ندیده است، می­خواهد ازدواج کند.-------------- 136

 آدم سالم می­خواهد بچه­دار شود.---------------------------------- 137

 سن ازدواج بین 25 تا 35 --------------------------------------- 137

 داشتن چند فرزند درست است؟---------------------------------- 138

 یــادتان باشد بـچه­داری بـزرگ­ترین دانشگاهی است کـه شـما مـی­توانید

واردِ آن بشوید.-------------------------------------------------- 138

 یادتان باشد که این آدم اولاً باید از نظر ظاهر جذاب باشد.------------- 139

 مطمئن شوید در رابطه و ارتباط درست هستید (Communication)140

 مسئله­ی توافق (Compatibility)------------------------------- 141

 هرگز اختلاف زناشویی را نبرید (برنده بودن)------------------------- 141

در پایان مجبور هستم به 27 مورد و نکته به طور مختصر     

اشاره کنم فقط مواظب باشید گرفتارش نشوید.    فصل 3     

 تفاوتی بین خشم و عدالت وجود دارد.----------------------------- 144

 مواظب عدل و مجازات باشید.------------------------------------ 144

 نظم را با زور اشتباه نکنید.--------------------------------------- 144

 مواظب باشید آرامش را با تنبلی اشتباه نگیرید.---------------------- 145

 استقلال را با جدایی اشتباه نگیرید.-------------------------------- 145

 مسئله­ی حقیقت­جویی با شک را اشتباه نگیرید.---------------------- 146

 آزادی را با و بی­بندوباری را اشتباه نگیرید.-------------------------- 146

 زیبایی را با مُد اشتباه نگیرید.------------------------------------- 147

 خودکفایی را با بی­نیازی اشتباه نگیرید.----------------------------- 147

 بسیاری از شما اهل کوشش نیستید، اهل کشمکش هستید.------------ 147

 بسیاری از شما بچه­ها را تربیت نمی­کنید، تنبیه می­کنید.-------------- 148

 مسئله تکامل و تنوع -------------------------------------------- 148

 مسئله شجاعت و حماقت.------------------------------------- 148

 رُک بودن با پُررو بودن متفاوت است.----------------------- 148

 مسئله سادگی با حماقت------------------------------------ 149

 مسئله کار و شغل با حمالی-------------------------------- 149

 مسئله دقت و وسواس-------------------------------------- 150

 مسئله احتیاط با ترس------------------------------------- 150

 مسئله ایمان با نادانی-------------------------------------- 150

 اعتقاد با تعصب------------------------------------------------- 151

 خوشحالی را با بی­خیالی اشتباه نگیرید.-------------------- 151

 موضوع موفقیت با برنده بودن--------------------------------- 151

 ‌مسئله مسئول بودن با کنترل------------------------------------- 152

 حرمت را با احترام اشتباه نگیرید---------------------------------- 152

 مسئله­ی همکاری با فرمانبرداری را اشتباه نگیرید.------------- 153

 مسئله مهربان را با مهرطلب اشتباه نگیرید  kind)یا (Love Thirst --- 153

 خود دوستی با خودخواهی را اشتباه نگیرید.--------------------- 153

سایر مشخصات محصول

عنوان : کتاب اگر جوان بودم
ناشر : باهدف
تالیف : گروه مولفین انتشارات باهدف
نوبت چاپ : چاپ دوم بهار 1398
تیراژ : 2000 نسخه
شابک : 978-600-95335-0-3
موضوع : جوانان و راه رسم زندگی --- روان شناسی
تعداد صفحات : 160 ص
شماره کتاب شناسی ملی : 3918486
هیچ نظری ارسال نشده

برچسب ها