27 رای   - 

کتاب خشم وعصبانیت دکتر هلاکویی

مباحث و مسائل گفته شده در این کتاب درباره خشم و عصبانيت،علل و عوامل آن، تصورات و توهمات در باره خشم و عصبانیت در فرهنگهای مختلف و اداره کردن خشم و عصبانیت و آرام شدن می باشد که با توجه به مطالب علمیِ به روز تحقیق شده است.
موجود
تومان 65,000

ارسال رایگان
ارسال رایگان
سفارشات بیش از 199 هزار تومان
پرداخت در محل
پرداخت در محل
تمام استان های کشور
ضمانت اصل بودن
ضمانت اصل بودن
ضمانت اصل بودن تمامی محصولات
 ضمانت تعویض
ضمانت تعویض
24 ساعت ضمانت تعویض درصورت معیوب بودن

  خشم و عصبانیت       

        فصل 1                        


 تعریف خشم--------------------------------------------------- 17

  مشخصات و ویژگی‌های فرد عصبی      فصل 2               

 تعریف عصبانیت------------------------------------------------ 17

 مورد 1) فرد عصبی با واقعیت و حقیقت سر جنگ و جدال دارد-------- 20

 مورد 2) فرد عصبی مسئولیت را بیش از حد می‌پذیرد یـا از پذیرفتن آن

سرباز می‌زند---------------------------------------------------- 21

 مورد 3) آشفتگی و بر هم ریختن آن‌ها درباره‌ی وقت و زمان----------- 22

 مورد 4) حرمت نفس یا عزت نفس (Self-Esteem)---------------- 24

 مورد 5) اعتماد به نفس (Self-Confidence)--------------------- 26

 مورد 6) قدرت (Power)  یا (Authority)------------------------ 27

 مورد 7) حیثیت و آبرو------------------------------------------- 28

 مورد 8) خشم موجود در وجود آن‌ها------------------------------- 29

 مورد 9) روابط احساسی و عاطفی و مسائل جنسی------------------- 30

 مورد 10) وابستگی و اعتیاد او به دیگران--------------------------- 32

 مورد 11) محبت و دوستی--------------------------------------- 33

 نکاتی دیگر و بسیار مهم در مورد افراد عصبی---------- 34

 در عمق وجود فرد عصبی دشمنی و کینه و نفرت نشسته است-------- 34

 فرد عصبی موجودی است که به جهان از دیدگاه بد و منفی نگاه می‌کند 34

 کسانی‌که با فرد عصبی روابط نزدیکی دارند همیشه با نوعی تلخی و سختی

 رو‌به‌رو می‌شوند------------------------------------------------- 35

 کـارهای جهـان را مختلف و متفاوت نـمی‌بیند بلکه آن‌ها را بـد و غلط و

منفی می‌بیند-------------------------------------------------- 35

  علل و عوامل  خشم و عصبانیت                 فصل 3        

 زمینه‌های بسیاری برای خشمگین شدن دارد------------------------ 35

 عامل اول) زمینه‌ی ارثی و یا ژنتیکی خشم و عصبانیت---------------- 40

 عامل دوم) افراد عصبی پوست روانی ندارند------------------------- 42

 عامل سوم) درد و گرفتاری‌های فیزیکی و یا بیماری‌های فیزیکی-------- 42

 عامل چهارم) بیماری‌های روانی ( اختلالات شخصیتی) و چند راه حل--- 43

 14 مورد از انواع مختلف و متفاوت خشم و عصبانیت------ 47

 مورد 1) خشم و عصبانیت در انسان مربوط به تاریخ تکامل تدریجی انسان

 و رشد مغز و یا سیستم عصبی------------------------------------ 47

 مورد 2) همانندسازی یا الگوبرداری و تطابق (Identification)------- 52

 مورد 3) خشم و عصبانیت آموخته شده---------------------------- 55

 مورد 4) افرادی هستند که خشم و عصبانیت آن‌ها یک بازی و حقه بازی

است---------------------------------------------------------- 59

 مورد 5) ترس، اضطراب و نگرانی---------------------------------- 63

 مورد 6) شک و بدبینی------------------------------------------ 66

 مورد 7) شرم و خجالت و احساس گناه----------------------------- 68

 مورد 8) مظلوم بودن و قربانی شدن-------------------------------- 72

 مورد 9) خودخواهی، خودپرستی و خودپسندی--------------------- 74

 مورد 10) افرادی که به علت خشم و عصبانیت بـه انـزوا و گوشـه‌نشینـی

 و کناره گیری روی آورده‌اند--------------------------------------- 77

 مورد 11) کسانی که جهان را ملک شخصی خودشان می‌دانند--------- 79

 مورد 12) خشم و عصبانیتی که در برخی افراد به عنوان یک جزء اساسی

و اصلی از وجود آن‌ها همیشه با آن‌ها است-------------------------- 80

 مورد 13) خشم و عصبانیت به دلیل استقلال و آزادی---------------- 84

مورد 14) خشم و عصبانیت اخلاقی--------------- 86

 هیچ پدر و مادری حق ندارند از دست فرزندشان عصبانی شوند -------- 89

 زندگی سخت و مشکل است-------------------------------------- 90

 زندگی با در و رنج همراه است------------------------------------ 91

 اختلاف با دیگران----------------------------------------------- 92

 ما در دنیای تفاوت ها زندگـی می‌کنیم نه در دنیای خوب و بد یا درست

و غلط--------------------------------------------------------- 93

 مردم دنیا به‌طور کلی به چهار شیوه با خشم برخورد می‌کنند----------- 95

 علت یا علل خشونت، جرم و بزه‌کاری------------- 100

 10 مورد به صورت قدم‌های مشخص که در ذهن افراد خشمگین

و عصبانی دیده می‌شود-------------------- 101

 مروری دقیق‌تر به مراحل دهگانه--------------- 105

 فـردی که می‌گوید من به آرزو، هـدف، خـواسته، نیاز، حق و سهم خودم

نرسیدم-------------------------------------------------------- 105

 من حال و احساس بدی دارم و درد و رنج می‌کشم------------------ 107

 شما به حریم، حدود، حقوق و سهم من تجاوز کردید----------------- 108

 شما علت، سبب و موجب گرفتاری‌های من هستید------------------- 109

 نظـر و ادعـای کسـانـی مـی‌باشـد کـه مـی‌گـویند تـو نبـاید ایـن کـار

را می‌کردی----------------------------------------------------- 111

 شـما رفتـار مختلـف و متفـاوتی نـداشـته‌اید بلکـه رفتـار بـد و غلطـی

داشته‌اید------------------------------------------------------- 113

 من با بازیِ ذهنی مطلب را دگرگون می‌کنم------------------------- 114

 فرد بد و آدمِ بد باید مجازات شود--------------------------------- 116

 مــن حـق دارم حتـی بــرخی اوقــات وظـیفه دارم شــما را تـنـبیه

کنم----------------------------------------------------------- 118

 مورد بعد این بود که، آن‌گونه که بخواهم شما را تنبیه می‌کنم---------- 119

 اشـاره‌ای بـه فعالیت‌های ذهنی فـرد خشـمگین و عصـبانی

و چگونگی کاهش خشم و عصبانیت------------------------------ 122

 اگر فرزند ما با نمره‌ی بدی از مدرسه به خانه آمده است--------------- 125

 از مخلوط کردن موضوع‌ها و مطالب باید خودداری کرد--------------- 125

 از بـه کار بـردن کلمـات کلـی مـانند همیشـه، هـرگز و هیـچ وقت بـاید

خودداری کرد--------------------------------------------------- 126

 در بسیاری از موارد نگران تکرار حادثه هستیم----------------------- 126

 آیا انتظار و توقع ما واقعی بوده است؟------------------------------ 127

 باید خودمان را به جای دیگری بگذاریم---------------------------- 127

 بـاید این واقعیت را بدانیم که گـذشت زمان در این‌گونه مـوارد به نفع ما

می‌باشد---------------------------------------------------- 129

 تصـورات، تـوهمات و بـاورها در فرهنگ‌های مختلف در مورد

خشم و عصبانیت------------------------ 130

 تصور و توهم 1) افراد خشمگین و عصبانی حالشان بهتر می‌شود------ 131

 تصور و توهم 2) در آینـده بـه دلیـل خشـم و عصبـانی شـدنش کـمتر

 خشمگین و عصبانی می‌شود------------------------------------- 131

 تصور و توهم 3) بسیاری از مـا به بهـانه‌ای، درگیرِ بـازی شـرف و غیرت

می‌شویم--------------------------------------------------- 132

 تصور و توهم 4) اگـر به عصبانیت و یـا رفتار بـدِ دیگری پـاسخ نـدهند

 تصور می‌کنند که دیگران آن‌ها را بد می‌دانند------------------------ 132

 تصور و توهم 5)  مـن نباید دیگـران را بـه خـاطر ایـن‌که به من کمـک

نکردند یا کاری که باید انجام می‌دادند را انجام ندادند سرزنش کنم------ 132

 تصور و توهم 6) اگــر پاــسخ رفتـار بـدِ دیگری را نـدهیم در حقیقیت

پذیرفتم که تقصیر و گناه از ما بوده است---------------------------- 133

 تصور و توهم 7) اگـر عصبانی نشـویم دیگری بـرنده شده و ما شکسـت

 خورده‌ایم------------------------------------------------------ 133

 تصور و توهم 8) به این نتیجه می‌رسیم که هیچ کسی زندگی بدی مانند

من نداشته است------------------------------------------------ 134

 تصور و توهم 9) اگـر بـرای من یا خانواده یا عزیزانم اتفاق بـدی افتاده

آن وقت زندگی دیگر ارزش و اهمیتی ندارد-------------------------- 134

 تصور و توهم 10) بـه این دلیل که کوشش‌های من در گذشته به جایی

نرسیده و احسـاس درمـاندگی می‌کنم پس بهتر است کـه همه چیز را برای

 خودم و دیگران خراب کنم--------------------------------------- 134

 تصور و توهم 11) این تـوهم را داریم که دیگران بـا عصبانیت به اهداف

 خودشان رسیده‌اند---------------------------------------------- 135

 تصور و توهم 12) تصور می کنیم که فرد عصبانی درد و ترسی ندارد--- 135

 تصور و توهم 13) خـوش به حال افـراد متجاوز که توانستند آنچه را که

 می‌خواستند بدست بیاورند--------------------------------------- 136

 تصور و توهم 14) به دلیل ایـن‌که 30 یا 40 سـال عصـبانی بودم امکان

ندارد که بتوانم عصبانیت را از خودم دور کنم------------------------ 136

 تصور و توهم 15) مردم از این طریق کـه به خود و دیگران آسیب و آزار

رساندند، احساس بهتری پیدا می‌کنند------------------------------ 136

 تصور و توهم 16) این‌که هر کسی نقطه‌ انفجاری دارد و بالاخره دکمه‌ای

در وجود او هست----------------------------------------------- 137

 تصور و توهم 17) ایـن تصور کـه خشم را فقط بـا خشم مـی‌توان پاسخ

داد------------------------------------------------------------ 137

 تصور و توهم 18) ایـن‌کـه هـمه‌ی افـراد خشـمگین بیمـار و مـریـض

هستند--------------------------------------------------------- 137

عوارض خشم و عصبانیت-------------------- 139

بسیاری از افـراد، خشـم و عصبانیت خود را از یک فرد به فرد

 دیگر منتقل می‌کنند--------------------- 141

 خشم و عصبانیت را از کجا آموخته‌ایم؟------------- 143

 ابراز خشم-------------------------- 148

                 اداره و آرام کردن خشم و عصبانیت             فصل 4          

 تفاوت اداره کردن یا کنترل و فروخوردن خشم--------- 153

 اصولاً ریشه‌ی خشم و عصبانیت در دو لغت می‌باشد------------------ 154

 باید و نباید---------------------------------------------------- 155

 تقصیر و گناه--------------------------------------------------- 155

 مرحله‌ی اول) باید با جنبه‌هایی کـه فشـار روانی- اجتماعـی ما را بر هم

می‌ریزد آشنایی داشته باشیم-------------------------------------- 156

 مرحله‌ی دوم) رسـیدن بـه مـرحله‌ای دقیق‌تر یعنی تعریف و تشخیص و

تفکیک حالی که داریم------------------------------------------- 158

 مرحله‌ی سوم) مسئله‌ی مقدار و اندازه---------------------------- 159

 نظریه‌ای تحت عنوان ABC--------------------------------------- 161

 مرحله‌ی چهارم) چرایی بر مبنای این نظریه استوار است که رفتار موجب

واکنش نمی‌شود------------------------------------------------ 165

 مرحله‌ی پنجم) مرحله‌ی ارزیابی، قضاوت و تصمیم گیری------------ 166

 مرحله‌ی ششم) این پـرسش مـطرح است که باید چـه می‌کردم؟ یا بهتر

 بود کـه انجام می‌دادم؟ یـا چـه باید هم اکنون انجام دهم یـا بهتر است که

 انجام دهم----------------------------------------------------- 173

 نگاهی کوتاه و متفاوت به شش مرحله‌ی قبل---------- 177

 در روابـط انسـانی معمولاً سـه رابطه قابل تشخیص و تفکیک

است----------------------------- 178

 رابطه‌ای است که مبتنی بر جنبه‌ی تصادفی است-------------------- 178

 رابطه‌ی قماری است--------------------------------------------- 178

 رابطه‌ای که مبتنی بر همکاری است------------------------------- 179

در کـار تعلیم و تربیت به جای کوشش برای باز داشتن فرزندان

 از کـار بد، آن‌ها را به کار خوب باید تشـویق کرد و به آن‌ها کار

خوب را به‌درستی آموخت------------------------------------- 180

 مرحله‌ی هفتم) بیان و طرح مسئله و مشکل با دیگری، در مسیر حل و به

 پایان رساندن آن------------------------------------------------ 182

 باید مطمئن باشم در وقت مسئله و مشکل بـه اندازه کافی از آرامش لازم

 برخوردارم----------------------------------------------------- 183

 برای بیان درست مطلب باید مطمئن باشیم که خود ما برای این کار آماده

 هستیم-------------------------------------------------------- 183

 بـاید مطمئن باشـیم طرف مقابل به اندازه‌ کافی، آمـادگی برای گفت‌وگو

درباره‌ی موضوع و مسئله دارد------------------------------------- 183

 وقت و زمان لازم------------------------------------------------ 183

 باید مطمئن باشیم که رابطه و موقعیت کاملاً برای یک چنین گفت‌وگویی

 فراهم است---------------------------------------------------- 184

 نکته‌ی مهم در زندگی زناشویی----------------------------------- 185

 اگـر تصمیم گرفتید مشـکل را با طرف مقابل در میان بگذارید باید آن را

تمام و کمال از اول تا آخر در میان بگذارید-------------------------- 186

 همیشه از حال خود بگویید--------------------------------------- 186

 معذرت خواهی و معذرت پذیری---------------------------------- 187

 بعد از این که مسئله طـرح شد و طرف مقابل شما پاسخ و توضیحی داد

 شما باید به چند نکته توجه داشته باشید--------------------------- 188

 در صورت آماده نبودن، و نداشتن شـرایط و موقعیت مناسب چه

 کاری باید کرد؟----------------------- 193

 مرحله‌ی هشتم) آرام کردن و اداره کردن خشم-------------------- 195

 مفهوم پذیرش و پذیرفتن---------------------------------------- 196

 قطع کردن رابطه و تمام کردن آن--------------------------------- 197

 بی حسی و بی احساسی----------------------------------------- 197

 باید سه اصل و قاعده را رعایت کنیم------------------------------- 198

 خشم و عصبانیت و تاثیرات آن از نظر فیزیکی--------- 201

 خشم و عصبانیت و تاثیرات آن از نظر روانی---------- 201

 تکنیک‌های عملی برای از بین بردن خشم و عصبانیت------ 203

 تکنیک پنج بخش یا پنج ستون----------------- 203

 ستون اول، می‌نویسیم که دقیقاً و واقعاً چه اتفاقی افتاده است-------- 203

 ستون دوم، آنچه را که به خود می‌گوییم باید بنویسیم--------------- 204

 ستون سوم، ستون ارزیابی فعـالیت‌های ذهنی و نـگاهی بـه نظام بـاورها،

 اعتقادات، انتظارات و توقعات------------------------------------- 205

 ستون چهارم، مـربوط بـه این است که حرف درست، عقیده، نظر مناسب

و خوب کدام است----------------------------------------------- 205

 ستون پنجم، فوائد نوشته می‌شود-------------------------------- 205

مثال اول) بـه فـرزند خود می‌گویید که تلویزیون را خاموش کن، بـازی را

متـوقف کن و به درس و مَشقات بـِرس و فرزند، حرف شما گوش نمی‌دهد و

 آن‌گونه عمل نمی‌کند-------------------------------------------- 206

 مثال دوم) شما از شخصی تقاضای ازدواج می‌کنید یا به او پیشنهاد ازدواج

می‌دهید و او نمی‌پذیرد------------------------------------------ 213

 بسیاری از مـردم با نوشتن قرارداد و قول به خود که من به مدت یک روز

یا 24 ساعت عصبانی نخواهم شد و برای آرام کردن و ادراه کردن خود موفق

بوده‌اند--------------------------------------------------------- 216

 این سخن که، من دیگر عصـبانی نخواهم شد را هـرگز به زبان نیاورید و

چند نکته‌ی دیگر------------------------------------------------ 216

 چـند راه و روش بـرای اداره کـردن و آرام کـردن خـود و مقابله با فشـار

روانی- اجتماعی (stress)--------------------------------------- 219

 بخشش---------------------------- 221

 بـرای بخشـیدن خـود و دیگران باید مراحلی را مورد نظر و تـوجه داشته

باشیم--------------------------------------------------------- 223

 اول) اگـر دربـاره خطا و اشتباه خـودمان فـکر می‌کنیم، یـادمان باشد که

 اشتباه همیشه بعداً معلوم می‌شود--------------------------------- 223

 دوم) زمانی که اشتباه کردیم چه احتیاجات و نیازهایی داشته‌ایم------- 224

 سوم) در هنگام اشـتباه چـه احساسات، عواطف و هیجاناتی داشته‌ام و در

چه شرایطی و وضعیتی از نظر داخلی و درونی بوده‌ام؟---------------- 224

 چهارم) گفتن این مطلب به خود، که ای کاش نشده بود، اشتباهی صورت

 گرفته گرچه علل و عواملش را می‌شناسم--------------------------- 225

 پنجم) اگر این اشتباه را در حق دیگری انجام داده‌ام معذرت خواهی از آن

 فرد وظیفه‌ی من است------------------------------------------- 225

 ششم) بـخشش خـواهی و انتظار فـراموش کـردن در وجـود خـودمان و

سایر مشخصات محصول

عنوان : کتاب خشم وعصبانیت
ناشر : باهدف
تالیف : گروه مولفین انتشارات باهدف
نوبت چاپ : چاپ سوم بهار 1398
تیراژ : 2000 نسخه
شابک : 978-600-95335-2-7
موضوع : خشم فشار روانی --- کنترل
تعداد صفحات : 226
شماره کتاب شناسی ملی : 3918501
هیچ نظری ارسال نشده

برچسب ها